Mala trambolina

Dimenzije male tramboline iznose 150 x 150 cm i ista uglavnom služi samo za odskok sa nje. Kao neizostavni deo mnogh gimnastičkih vežbi i pokreta mala trambolina, omogućava gimnastičaru da pomeri granice svojih mogućnosti, dosegne velike visine i izvede najspektakularnije okrete i salta. Konstruisana tako da gimnastičara odrazi visoko iznad tla, mala trambolina predstavlja izazov za sve one koji vole da izvode najrazličitije akrobacije u vazduhu.
Mala trambolina se postavlja ispred strunjače, na koju se gimnastičar dočekuje po završetku skoka. Mogućnost izvođenja vežbi na maloj trambolini je gotovo neograničena. Sve što Vam je potrebno su vedar duh, motivacija, hrabrost, osnovno znanje u skokovima na trambolini i o gimnastici, i neizmerna zabava može da počne.
Mlađe i starije generacije gimnastičara praktikuju skokove na maloj trambolini sa jednakim entuzijazmom i interesovanjem. Zbog svojim malih dimenzija mala trambolina od gimnastičara zahteva preciznost pri naskoku, koju zatim nagrađuje savršenim odrazom i letom kroz vazduh. Svi oni koji su makar jednom imali prilike da se susretnu sa malom trambolinom, potvrdiće Vam da je doživljaj skakanja na istoj neuporediv i zaista izvanredan.